DỊCH VỤ PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ


Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Kỹ thuật Thiết bị y tế là đơn vị có đủ các điều kiện Phân loại Trang thiết bị y tế theo Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016, văn bàn công bố số 170000102/PCBPL-BYT/2017 ngày 23/08/2017.

Link văn bản công bố đủ điều kiện phân loại: tại đây

Link Hồ sơ yêu cầu phân loại: tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔNG TIN GIỚI THIỆU

THÔNG TIN HỖ TRỢ

Mr. Hứa Phú Doãn

Email: huaphudoan@gmail.com

ĐT: 0942 83 83 24