HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU TƯ VẤN GIÁM SÁT


STT

Tên gói thầu

Tên chủ đầu tư

1

Gói thầu tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị gói thầu Hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán ≥ 16 lát cắt thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Huệ - 2017

Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An

2

Gói thầu tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị y tế các gói thầu số 44(Thiết bị khoa hồi sức cấp cứu - chẩn đoán hình ảnh - xét nghiệm – phòng mổ), 45(thiết bị điều trị chung) (Nội- truyền nhiễm – Phụ sản – Nhi) – Chuyên khoa TMH- RHM - Mắt và các thiết bị khác), 46( Thiết bị y tế bổ sung), 48(Thiết bị y tế thông dụng) thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc.

Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An

3

Gói thầu tư vấn giám sát TVGS-01 “Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị” thuộc dự toán: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2017

Chủ đầu tư: Bệnh viện Bình Dân

4

Gói thầu TVGS "Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị“ thuộc Dự toán mua sắm hệ thống nhận diện Gen

Chủ đầu tư: Bệnh viện Bình Dân

5

Gói thầu tư vấn giám sát số 0104/HĐTV/2016  dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân giai đoạn 2

Chủ đầu tư: Bệnh viện Bình Dân

6

Gói thầu tư vấn giám sát số 0111/HĐTV/2016  dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân giai đoạn 1 - 2016

Chủ đầu tư: Bệnh viện Bình Dân

7

Gói thầu tư vấn giám sát số 0112/HĐTV/2016 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2016

Chủ đầu tư: Bệnh viện Bình Dân

8

Gói thầu tư vấn giám sát số 0113/HĐTV/2016 gói thầu mua sắm Máy chụp cắt lớp MSCT 16 lát cắt- 2016

Chủ đầu tư: Bệnh viện Bình Dân

9

Gói thầu tư vấn giám sát số 0114/HĐTV/2016 gói thầu mua sắm trực tiếp máy hấp tiệt trùng - 2016

Chủ đầu tư: Bệnh viện Bình Dân

10

Gói thầu 10-1 tư vấn giám sát việc cung cấp và lắp đặt trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa thị xã Hà Tiên- 2012

Chủ đầu tư: BQL các DA-XD thị xã Hà Tiên

11

Gói thầu tư vấn giám sát đầu tư TTBYT-Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Phú Yên- 2012

Chủ đầu tư: BQLDA ngành Y Tế

12

Gói thầu số 07: Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa Hậu Giang quy mô 500 giường - 2011

Chủ đầu tư:Ban QLDA ĐTXD Công trình  Y tế

13

Gói thầu số 08: Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa Hậu Giang quy mô 500 giường - 2011

Chủ đầu tư:Ban QLDA ĐTXD Công trình  Y tế

14

Gói thầu số 11: phần 1: Hệ thống o6xy trung tâm, phần 2: Hệ thống lạnh trung tâm,hệ thống báo cháy chữa cháy, hệ thống điện động lực cho thiết bị. Hạng mục: Khoa khám, khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa xét nghiệm - 2012

Chủ đầu tư:BQLDA ĐTXD ngành Y tế tỉnh Kiên Giang.

15

Gói thầu tư vấn giám sát đầu tư TTBYT – Bệnh viện đa khoa trung tâm Phú Yên - 2012

Chủ đầu tư: BQLDA ngành Y Tế

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔNG TIN GIỚI THIỆU

THÔNG TIN HỖ TRỢ

Mr. Hứa Phú Doãn

Email: huaphudoan@gmail.com

ĐT: 0942 83 83 24