MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU


Dựa án 1

Tên dự án: Tư vấn lập dự án đầu tư mua sắm mới trang thiết bị y tế

Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc

Chủ đầu tư: Ban QLĐT Phát triển đảo Phú Quốc

Quy mô dự án: 65 tỷ đồng – từ năm 2012 đến năm 2016

 

Dự án 2

Tên dự ánL Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mua sắm trang thiết bị y tế cho các Trạm y tế xã, phường, thị trấn(giai đoạn 1)

Chủ đầu tư: Sở Y tế Bến Tre 

Quy mô dự án: 26 tỷ đồng – năm 2017

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔNG TIN GIỚI THIỆU

THÔNG TIN HỖ TRỢ

Mr. Hứa Phú Doãn

Email: huaphudoan@gmail.com

ĐT: 0942 83 83 24