HỘI THẢO GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ KHỬ KHUẨN SINH HỌC


Công nghệ khử khuẩn sinh học có ưu điểm: không gây hại môi trường, an toàn cho sức khỏe và không gây hại cho con người.
Hội thảo tại "Chợ công nghệ & thiết bị chuyên ngành y tế - Giải pháp môi trường cho bệnh viện và phòng khám" (Techmart Y tế 2018)
- Thời gian hội thảo: 16g00 -17g00 ngày 12/10/2018
- Chủ đề: Công nghệ khử khuẩn sinh học
- Trình bày: ThS. Huỳnh Thị Thủy, Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Triệu Khang

THÔNG TIN GIỚI THIỆU

THÔNG TIN HỖ TRỢ

Mr. Hứa Phú Doãn

Email: huaphudoan@gmail.com

ĐT: 0942 83 83 24